Ing.Jiří Krejčí - odborné a revizní služby

Vážení zákazníci,

vítejte na  internetových stránkách.
Jsem revizní technik zdvihacích zařízení a tlakových nádob. Kromě revizní činnosti ještě působím jako odborně způsobilá osoba v oboru BOZP a odborně způsobilá osoba v oboru PO - technik PO.

Ve výše uvedených oborech poskytuji komplexní služby, ke kterým mám legislativou předepsaná osvědčení a oprávnění.

Naše spolupráce může být jednorázová na základě objednávky, nebo dlouhodobá na základě dalších vzájemných ujednání - v tom případě pak eviduji jednotlivé termíny prohlídek, revizí, či zkoušek a školení.

Doufám, že tyto webové stránky vyjdou vstříc Vám – mým současným i budoucím zákazníkům.

NEJSEM PLÁTCE DPH!